افتخارات  مدرسه


المپیادهای علمی
درج شده در تاریخ 1394/04/10 توسط علی فریدون پور.

پذیرفته شدن 25 نفر رشته از دانش آموزان توحید در مرحله اول المپیادهای علمی